ontwerprondes

ontwerprondes

artikel_ontwerprondes_01

Verdeel je ontwerpproces onder in fases en betrek je klant bij de besluitneming.

Als een klant akkoord is gegaan met je schetsfase kan deze bij het eindproduct niet ineens eisen dat je helemaal opnieuw begint – tenzij hij bereid is hier dan ook extra voor te betalen. Op deze manier voorkom je onvoorzien en onbetaald werk bij wispelturige klanten.

Wel is het goed om van tevoren af te spreken dat naar redelijkheid kleinere aanpassingen gedaan mogen worden op het eindproduct – nóg beter is een precieze omschrijving wat daar wel en niet onder valt.

-Fase 1: ruwe ideeschetsen
-Akkoord van klant op fase 1
-Fase 2: doorontwikkeling van gekozen schets uit fase 1
-Akkoord van klant op fase 2
-Fase 3: uitwerking eindproduct
-Eventuele aanpassingen
-Eindakkoord van klant.

Bedenk per opdracht ook goed wat elke fase kost, zowel in tijd als vergoeding, en hoe zich dat verhoudt tot de totale projectprijs. Mocht een klant je toch vragen opnieuw te beginnen met een bepaald onderdeel? Dan weet je precies hoeveel extra kosten hieraan verbonden zijn. Houd er rekening mee dat je vaak meer tijd besteed aan iets dan begroot. Zonder je opdrachtgever te belazeren: plan je tijd ruim in. Liever een uurtje extra dan eentje te weinig.